Het productieproces van elke film is anders, maar doorgaans hanteren wij de volgende fasen: pre-productie, productie en post-productie. Hoe ziet dit proces eruit?

1. Pre-productie
Onderzoek: Eerst vind er een kennismakingsgesprek plaats, waarin grondig wordt overlegd met de klant over diens wensen omtrent de stijl en inhoud.

Script/Storyboard: Na het overleg met de klant worden diens wensen op papier uitgewerkt tot een geschreven concept. Deze bestaat uit een beschrijving van het bedrijf, een script en een storyboard. Dit concept wordt uiteraard aan de klant voorgelegd en uitvoerig besproken en indien nodig zal er een nieuwe versie van het concept worden gemaakt tot deze aan de wensen van de klant voldoet.

Samenstellen team: Als het concept aan de wensen van de klant voldoet, beginnen we met het samenstellen van een team, bestaande uit de mensen die wij het meest geschikt achten voor uw productie. Deze selectie wordt o.a.. gebaseerd op kwalificatie en ervaring


2. Productie
Als de pre-productie erop zit, beginnen de daadwerkelijke opnamen van de film. De werkwijze van dit deelproces verschilt per film. Bij een bedrijfsfilm zullen we ons aan een script en/of storyboard houden, in tegenstelling tot reportages (bijvoorbeeld trouwfilms of uitvaartregistraties) waarbij we zoveel mogelijk shots draaien zodat we een zo compleet mogelijke registratie kunnen maken.


3. Post-productie
Als de opnamen zijn afgerond, wordt al het beeldmateriaal ingeladen, en beginnen we met monteren. Tijdens het montageproces kan de klant altijd komen kijken om een voorproefje van het eindproduct te krijgen. De klant kan de muziek van zijn of haar keuze aan ons leveren, zodat wij deze in de film kunnen verwerken. Er wordt ook gezorgd voor een DVD-cover en uiteraard een exemplaar van de DVD zelf.